Dyrekcja ZSP Nr 3 Drukuj

Dyrektor Janusz B─Öben

 

 

Dyrektor Janusz B─Öben - mgr historii

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

Od 1977 do 1985 roku nauczyciel historii w Liceum Medycznym Nr 1,

a od 1985 do 1988 roku zastępca Dyrektora w Zespole Szkół

Energetyczno-Instalacyjnych w Łodzi.

(Obecnie ZSP Nr 3)

Od 1988 do chwili obecnej Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi

 

 

 

 

 

Pani Wicedyrektor Wanda Świderek

 

 

Zast─Öpca Dyrektora

Wanda Świderek - mgr inż. chemii

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Od 1991 do 1997 roku nauczyciel chemii

w Zespole Szkół Energetyczno-Instalacyjnych

w Łodzi (obecnie ZSP Nr 3)

Od 1997 roku do chwili obecnej

Zast─Öpca Dyrektora

ds. dydaktyczno-wychowawczych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi