Przetargi

OGŁOSZENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
ZNAK SPRAWY: ZSP3/RPO/53/08/2017


Link do przetargu

--------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - BHP
WYBÓR OFERTY DOTYCZĄCEJ - BHP

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, biorących udział w stażach zawodowych”.

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu usługi
formularz oferty
Design by flankerds.com