Przetargi

OGŁOSZENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
ZNAK SPRAWY: ZSP3/RPO/67/11/2017


Link do przetargu

--------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: ROZTRZYGNIECIE
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
ZNAK SPRAWY: ZSP3/RPO/53/08/2017


Link do przetargu

--------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE BUDOWY JEDNOKONDYGNACYJNEGO PAWILONU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA POTRZEBY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.
Unieważnienie

„Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia zawodowego”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Pytania do Ogłoszenia 1
Pytania do Ogłoszenia 2

Ogłoszenie
Wzór umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie wykonawcy
Pełnomocnictwo wykonawców
Formularz ofertowy
Wstępne oświadczenie wykonawcy
Dokumenty uzupełniające

--------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE BUDOWY JEDNOKONDYGNACYJNEGO PAWILONU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA POTRZEBY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.
Unieważnienie

„Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia zawodowego”
Wyjaśnienie do przetargu
Ogłoszenie
Wzór umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie wykonawcy
Pełnomocnictwo wykonawców
Formularz ofertowy
Wstępne oświadczenie wykonawcy
Dokumenty uzupełniające

--------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - BHP

WYBÓR OFERTY DOTYCZĄCEJ - BHP

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, biorących udział w stażach zawodowych”.
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu usługi
formularz oferty--------------------------------------------------------------


PRZETARGI 12.05.2017r.


--------------------------------------------------------------

PRZETARGI 06.04.2017r.

Design by flankerds.com