TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Profesjonalny instalator --

Zajecia dodatkowe (pozalekcyjne)


  • SIECI I INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

  • SIECI I INSTALACJE GAZOWE

  • SIECI CIEPŁOWNICZE I INSTALACJE GRZEWCZE

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  • INSTALACJE WENTYLACYJNE

  • PRACE PRZYGOTOWAWCZE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

  • JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

  • ZAJĘCIA Z MATEMATYKI PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY

  • ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY